Pe-ling, "the bird of the hundred intelligences"


Mahjong
genootschap

Lid worden

Wil je graag wekelijks Mahjong spelen in een vriendschappelijke sfeer?
Word dan lid van Pe-ling, het Mahjonggenootschap in De Ronde Venen.

Je hoeft niet meteen lid te worden. Om de sfeer te proeven en om uit te proberen of je het leuk vindt, mag je enkele keren vrijblijvend meespelen (zie "Spelen") Na die proefavonden vragen we je om lid te worden.

Het lidmaatschap van Pe-ling staat open voor volwassenen in De Ronde Venen e.o., die in staat zijn om zelfstandig, en met voldoende tempo, het spel te spelen.

Van de leden wordt verwacht dat zij
  • zo vaak mogelijk in de vriendschappelijke, onderlinge competitie meespelen;
  • het spel helpen uitdragen door mee te doen aan demonstratiespellen en cursusavonden.
De contributie wordt vooraf betaald, ten minste voor een kwartaal.
Indien meer dan een kwartaal vooruitbetaald wordt, geldt een korting van 25%-50% (NB: Reeds inbegrepen in de vermelde de bedragen)
Prijspeil januari 2017.

- vooruitbetaling van een heel jaar  €55,00 p.p. (1 jan-31 dec)
- vooruitbetaling van een half jaar  €41,25 p.p. (jan-jun of jul-dec)
- vooruitbetaling van een kwartaal  €27,50 p.p. (Q1/Q2/Q3/Q4)

Verlaagde start-contributie:
Pe-ling is een startend genootschap met een klein aantal leden.
Zolang het aantal leden niet heel groot is, mogen we kosteloos spelen in de foyer van Stee-Inn (consumptie verplicht)
Daardoor kan de contributie verlaagd worden tot slechts € 15 per jaar.

(Op het moment dat we kosten gaan maken zal de normale contributie gelden - dit wordt t.z.t. tijdig aan de leden gemeld, het staat de leden op dat moment vrij om daar al of niet aan mee te doen)
Het lidmaatschap wordt voor een kalenderjaar aangegaan, en telkens stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd.
Als het lidmaatschap gedurende een kalenderjaar wordt aangegaan en een heel jaar vooruitbetaald wordt, dan wordt de contributie voor dat jaar naar rato berekend.

NB Naast de contributie geldt er in alle gevallen een entreegeld (€25) i.v.m. aanschaf materialen.

NB Het naar rato berekenen van contributie geldt niet voor het entreegeld, noch voor de "verlaagde contributie".

Bij uitzondering is kan - in overleg - gebruik gemaakt worden van een "10-rittenkaart" a €27,50 p.p. (10 aaneengesloten weken, vooruitbetaling)
Aanvragen lidmaatschap
 
Mahjong
Naar de ledenpagina
 
Aspecten van het lidmaatschap

Respect

Natuurlijk een open deur, maar in een omgeving waar een spel gespeeld word zijn er mensen die goed en die iets minder goed tegen hun verlies kunnen. De één is ook sneller dan een ander, we geven elkaar de ruimte en respect.
Als iemand hulp nodig heeft dan proberen we die persoon zo goed als mogelijk te helpen, anderszijds respecteert de hulpvrager natuurlijk ook de tijd en moeite die de hulpverlener geeft.

Sociaal
Samen uit, samen thuis. Dat kan natuurlijk letterlijk - als iemand eens zonder vervoer zit bijvoorbeeld. Maar het geld ook voor het uitzetten en opruimen van het speel-materiaal en het netjes achterlaten van de gehuurde locatie.

Promotie
We zijn voornemens om het mooie Mahjong m.b.v. demonstraties uit te dragen. Bijvoorbeeld tijdens buurtbraderieën, in bibliotheken en festivals maar ook via speciale informatie-avonden.

Vrijwilligers
Zelfs binnen de kleinste vereniging zijn er best een flink aantal taken die uitgevoerd moeten worden om de vereniging te laten bloeien en groeien.
Het is prettig als elk lid bereid is om, binnen haar of zijn mogelijkheden, iets terug te geven aan de vereniging.
Pe-ling, "the bird of the hundred intelligences"
Mahjong-genootschap
Pe-ling
 
Successen
 
Aanvragen lidmaatschap
 
Disclaimer
 
Leden-pagina